NEWS

3.02.2017

Poster for Mariana Toneva's exhibition A collection of faces
КОЛЕКЦИЯ ОТ ОБРАЗИ
изложба живопис
3 – 26 февруари 2017

Откриване:
3 февруари, 18:30 часа
Отсреща, ул. Бетовен 12, Пловдив

Изложбата представя твореца като компилация от образи. Авторът може да бъде разбран най-добре в неговата цялост и това се постига с поглед през годините, през различните търсения, похвати и стилове. В процеса на работа, създадена в широк период от време, се разкрива вътрешната комуникация между творбите, като взаимодействие на идеи, преливащи от една в друга.

В изложбата участват творби, специално създадени за пространството на Отсреща. Заповядайте до 26-ти февруари заедно да изследваме красотата.

Мариана Тонева твори в сферата на визуалните изкуства като процес на пътуване към себе си и пренареждане на действителността по нов начин. Вдъхновен както от реалността, така и от подсъзнанието, нейният изказ не е подчинен на установени течения и техники, а е наивистичен, диктуван от въображението.

Тласкана или по-точно измъчвана от красотата тя я изследва, търси и предава. Вълнува я връзката между външната и вътрешната красота като форма на постоянно преоткриване и личностно израстване. Тя намира, осъзнава, мечтае, споделя цялостта, до която се докосва.

Слънцето е водещ мотив, смисъл и стремеж за художничката. Присъства във всичките й творби, дори в нощните, лунни, зимни, абстрактни, декоративни или сюрреалистични. Картините носят това слънце, търсено и намирано от нея в сънищата и в реалността, oзаряват с вътрешната си светлина, а в полумрак или по залез се разкриват в пълната си прелест.

По думите на Мариана „всеки сам твори живота си, самата тя не пресъздава реалността, а по-скоро създава несъществуващото, готово да се сътвори.“

 


 

20.07.2016

Споделено в Баскиа
изложба живопис
20 юли – 20 август 2016

Откриване:
20 август (събота) от 18:30 часа
BASQUIAT Wine & Art, ул. Братя Пулиеви 4, Пловдив

Слънцето грее безспирно в магичния футуризъм на Мариана Тонева, роден от необятните измерения на подсъзнанието.

Мариана Тонева е художник, но друг вид художник. Подходът й е винаги нов, той винаги изгрява. Всеки път различен, но в същината си носи заряда на първопричината и всичките й отражения.

Заповядайте на живописно кафе сред новата ни колекция творби между 20ти юли и 20ти август да пренесем слънцето отвън навътре. (текст: Деница Тонева)

 


 

2.04.2016

Poster for Mariana Toneva's exhibition Chocolate spring
Шоколадова пролет
изложба живопис
2 – 15 април 2016

Откриване:
2 април (събота) от 18:30 часа
Отсреща, ул. Бетовен 12, Пловдив

Включете се във внезапен изблик на радост да посрещнем пролетта заедно. Каним ви на събитие, което празнува изкуството като отношение към живота, изпълнено с щастие и стремеж.

☀ Селекция слънчеви миниатюри от Мариана

Слънцето е факторът, който определя творческите търсения и вдъхновения на Мариана Тонева – събуждащи една нова сетивност чрез послания под формата на цветове и форми. Стилът й е нов и отличителен и засега го определят като магичен футуризъм. Има няколко самостоятелни изложби из страната, както и множество участия в общи изложби и фестивали в страната и чужбина. През 2009-2010 г. участва в създаването на артстудио Слънца (www.be.net/slanca) в Капана – пространство, обединяващо функциите на мултидисциплинарно дизайн ателие и галерия за съвременно изкуство като инициатива за промяната.

Мариана е родена в началото на пролетта, обича нюансите и настроенията на пролетните цветя и заедно с раждането на новото слънце винаги прави изложби по това време, защото пролетта е нейният момент за пробуждане, за поставяне на ново начало, на вдъхновение.

Така както пролетта ни кара да събудим сетивата си за живот, така и изкуството ни повдига – еуфорията, която събужда в нас, също като слънчевите лъчи кара телата ни да се изпълнят с радост и желание за танц.

☀ Къде: Отсреща

От другата страна на Капана, срещу Дондуковата градина и ЕВН – развиващ се централен сектор с потенциал за скорошно социално избухване – лесно ще забележите една идея по-просторното пространство на кафе-бар Отсреща, съчетаващо уютна зеленина със съвременен интериорен дизайн. Отсреща промотира културата и устойчивия начин на живот, създавайки среда, която подпомага творческата общност посредством събития и срещи, даващи гласност и създаващи физическа платформа за комуникация и обмен.

Вдъхновението се предава под формата на споделена наслада, заповядайте Отсреща заедно да вкусим от него на 2-ри април от 18:30 часа.

~

Chocolate spring
Painting Exhibition
2 – 15 April 2016

Opening:
2 April (Saturday) from 18:30 pm
Otsreshta, 12 Beethoven Str, Plovdiv

Join in a sudden outburst of joy to welcome spring together. We invite you to an event that celebrates art as an attitude towards life filled with happiness and aspiration.

☀ Selection of sunny miniatures by Mariana

Sun is the factor that defines the creative aspirations and inspirations of Mariana Toneva – awakening a new sensation through messages in the form of colors and shapes. Her style is new and distinctive and so far it has been put under the not yet existing definition of magical futurism. So far she had solo exhibitions around the country and she participated in various group exhibitions and festivals in Bulgaria and abroad. In 2009-2010, she ran Artstudio Slanca (i. e. Suns; www.be.net/slanca) as a co-founder at Kapana district – a multi-disciplinary creative studio and a contemporary gallery that goes beyond mainstream principles as an initiative towards change.

Mariana was born in early spring, she loves spring flowers’ tints and moods and together with the birth of the new sun she always makes exhibitions at this time of the year because spring is her moment of awakening and beginning of new inspiration.

Just as spring awakens our senses to life itself, art helps us rise – the euphoria that arises in us, just as sunlight, causes our bodies to be filled with joy and desire to dance.

☀ Where: Otsreshta (i. e. Across)

On the other side of Kapana district, against Dondukova Garden and EVN – a developing central sector with potential for social expansion – you will easily notice a bit more spacious space of the cafe across the street, combining cozy greenery with contemporary interior design. Otsreshta promotes culture and sustainable lifestyle, developing an environment that supports the creative community through events and meetings, giving publicity and offering a physical platform for communication and exchange.

Inspiration is transmitted in the form of shared joy, come together to taste it at Otsreshta on the 2nd of April from 18:30 pm.

 


 

15.05.2015

poster_15
Послания
изложба живопис
15 – 30 май 2015

Откриване:
15 май от 19:00 часа
Пълдин Арт Клуб, бул. Христо Ботев 112, Пловдив